Over ons

Geschiedenis

Na 4,5 jaar als regio-consulente voor een landelijk gastouderbureau te hebben gewerkt, ben ik in juli 2012 gestart met Gastouderbureau De Kleintjes. Sinds 2014 werk ik samen met dochter Twei Hermes en is gastouderbureau De Kleintjes een VOF geworden. De Kleintjes staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer: 218034490 en is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Werkwijze

Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering. Huisbezoeken, afspraken en (telefonische) contacten lopen dan ook rechtstreeks via Twei of mij. Wij schikken ons daarbij naar de wensen en mogelijkheden van de gast- en vraagouders en niet andersom. Door de kleinschaligheid blijft dit ook in de toekomst haalbaar.


Prijslijst

De Kleintjes hanteert een tarief van 40 euro per maand bij opvang van één kind en €47,50 per maand bij opvang van twee of meer kinderen uit één gezin, ook als u 2 gastouders heeft.

Voor dit bedrag krijgt u:

  • bemiddeling en registratie
  • 2 huisbezoeken per jaar
  • facturering en betaling aan de gastouder binnen 1 dag
  • een jaaroverzicht voor de belastingdienst
  • een ehbo-cursus in de buurt voor slechts 53 euro

Urenregistratie

Sinds 2010 zijn vraagouders verplicht de gastoudervergoeding via een gastouderbureau te voldoen. Bij De Kleintjes geven de gastouders het aantal opvanguren per kind voor het eind van de maand via mail of via het online urenregistratie-systeem door. Op basis van deze opgave ontvangen de vraagouders per ommegaande een factuur. Na ontvangst van de betalingen worden deze onmiddellijk aan de gastouders overgemaakt.